Piškotki

Na spletni strani uporabljamo piškotke, da izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo.

Dovoli piškotke
Več informacij...Sveže in naravno - izvedba projekta

Da bomo dosegli zastavljene cilje in učinkovito komuniciranje z vsemi ciljnimi skupinami, bomo izpeljali sledeče aktivnosti:

  1. prenova celostne grafične podobe,
  2. organizacija in izvedba novinarskih konferenc,
  3. oglaševanje z jumbo plakati,
  4. spletna stran in Facebook kampanja,
  5. promocija na prodajnih mestih preko lesene embalaže (z novim pristopom – QR kodo) in deljenje letakov v trgovskih centrih,
  6. oglaševanje in informiranje v revijah,
  7. degustacije in informiranje v vrtcih in osnovnih šolah,
  8. oglaševanje na TV in radiu ter
  9. izvajanje nagradnih natečajev.

Terminski plan izvajanja aktivnosti obsega triletno obdobje. Celostna grafična podoba je že zasnovana in je ključnega pomena, saj mora pritegniti vse ciljne skupine programa. Že v prvi akciji moramo pridobiti pozornost medijev, ki bodo poročali o ukrepih zastavljenega programa. Razmišljanje o lastnostih sveže zelenjave bomo dosegli tudi z oglaševanjem na zunanjih oglasnih površinah v večjih mestih po Sloveniji, na spletni strani ter s Facebook oglaševanjem. S tem bomo pritegnili predvsem mladostnike in del gospodinjstev.
Spletna stran www.gizslovenskazelenjava.si bo predstavljala eno izmed glavnih akcij informiranja potrošnikov o lastnostih sveže zelenjave in aktualnih akcijah s področja zelenjave. Na spletni strani bomo objavili informativni film, na voljo bodo atraktivne spletne igre za otroke ter blog in forum. Te dejavnosti se bodo intenzivno dogajale vsakodnevno, skozi celoten triletni program. Spletna stran bo načrtno namenjena različnim ciljnim skupinam.

Prepoznavnost za  svežo in naravno pridelano zelenjavo bo GIZ SLOVENSKA ZELENJAVA poskušala doseči tudi na prodajnih mestih. Nakup sveže zelenjave bomo spodbujali neposredno na prodajnih mestih. Promocija bo potekala v trgovinah, na tržnicah in prodaji na domu. Za boljšo prepoznavnost bomo natisnili promocijski znak na leseno embalažo z označbo zelenjave, ki se bo uporabljala na prodajnih mestih. Sporočila, ki jih bo potrošnik priklical prek drugih promocijskih sporočil, bo prepoznal tudi na prodajnem mestu.

Še bolj prijazen medosebni stik z ljudmi bomo dosegli z deljenjem letakov in degustacijami v trgovskih centrih. Predstavitev ne bo samo promocijske narave, temveč bo izpostavljena tudi vsebina in ozadje celotnega projekta ter osveščanje v pozitivnih učinkih sveže zelenjave. Bralci različnih revij bodo lahko pridobili informacije o sveži zelenjavi tudi v izbranih revijah. Promocije in degustacije bomo neposredno izvajali v večjih šolah po celotni Sloveniji. V prvem letu bo GIZ SLOVENSKA ZELENJAVA obiskala 60 šol po različnih regijah v Sloveniji. Na izbranih šolah bo izbran en določen razred, kjer bomo izvajali različne delavnice z degustacijami.

Oglaševanje in promocija sveže zelenjave bo potekala tudi na televiziji in radiu. Prednosti oglaševanja na televiziji so, da združuje sliko, zvok in gibanje. Dodatno omogoča visoko pozornost in doseg. Poleg tega je televizija tudi medij, ki oglasno sporočilo najhitreje posreduje potrošnikom. Za oglaševanje na radiu smo se odločili zaradi visoke pokritosti in dosega ciljnih skupin. Izbrali smo več radijskih postaj z različno pokritostjo, kar nam omogoča nacionalno in boljšo regionalno prepoznavnost.

GIZ SLOVENSKA ZELENJAVA bo nadebudne otroke in mladostnike tudi nagrajevala. Preko nagradnih natečajev in z različnimi spletnimi ter drugimi igricami v tiskanih medijih bomo otroke in mladostnike poskušali ozavestiti o pomenu uživanja sveže zelenjave ter jih spodbuditi k povečanemu uživanju sveže zelenjave.

Program je zastavljen na celotni ravni skupnosti. Glede na to, da se veliko zelenjave uvozi iz tretjih držav, je pomen programa tudi v ozaveščanju potrošnikov in povečanju prodaje iz vseh državah članic Evropske unije. Program je zastavljen dolgoročno, saj je potrebno pričeti z ozaveščanjem že v otroški fazi, ko se oblikujejo prehranske navade vsakega posameznika. Prehranska politika izvaja ukrepe in spodbuja kakovostno in zdravo prehranjevanje prebivalcev Evropske unije. Cilj je krepitev zdravih prehranjevalnih navad, kar želimo z našim projektom tudi doseči. GIZ SLOVENSKA ZELENJAVA je svoje aktivnosti, naloge izvajalcev projekta ter načine financiranja načrtno opredelila in zasnovala. Res je skrajni čas, da se nekaj stori na področju uživanja sveže in naravno pridelane zelenjave in povečanja porabe zelenjave. Končni cilj projekta je tudi velik prispevek k rasti delovnih mest v kmetijstvu v EU.

Čas je, da izvedemo akcijo, ki bo zagotovila povečanje deleža kakovostnih, zdravju koristnih in naravno pridelanih živil v prehrani prebivalstva. S takim načinom dela lahko damo priložnost tudi številnim kmetijam, ki ne dosegajo dimenzij kmetij EU in bi se s pomočjo GIZ SLOVENSKA ZELENJAVA in s svojo ponudbo lažje vključile na trg. Vzpostavitev novih tržnih priložnosti za  kmeta ter pozitivni prispevek k varovanju in ohranjanju okolja, kakovosti tal, k zmanjšanju škodljivih učinkov pesticidov na okolje ter k ohranjanju biološke pestrosti ekosistemov, so eni izmed parametrov, ki zagotavljajo varno zelenjavo. Z našo akcijo uporabe sveže in naravno pridelane zelenjave si želimo doprinesti veliko koristnega in dobrega k izboljšanju zdravja in navsezadnje k izboljšanju prehranjevalnih navad ljudi.

Skozi leto smo naredili že ogromno promocij po osnovnih šolah in vrtcih, slike si lahko ogledate v naši galeriji.

V mesecu septembru in oktobru smo naredili 19 promocij - potrdilo z Mercator centra.

V zadnji fazi programa, ki se je pričela 1. februarja 2015 je bilo potrjeno novo gradivo, članek v Notranjsko-primorske novice in nove majice za promotorke.

S klikom tukaj si lahko prenesete pdf dokument, ki vsebuje poročilo merjenja rezultatov za 2. fazo projekta Sveže in naravno.

 

facebook | twitter | youtube | apycom

© 2013 - GIZ slovenska zelenjava - Vse pravice pridržane.